Τα δαχτυλίδια των καναρινιών και γενικότερα των πτηνών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα δαχτυλίδια ανοικτού τύπου και τα δαχτυλίδια κλειστού τύπου, και αποτελούν την ταυτότητα τους. Κάθε εκτροφέας που σέβεται τον εαυτό του είναι υποχρεωμένος στην τοποθέτηση δαχτυλιδιού κλειστού τύπου στα εκτρεφόμενα από αυτόν πτηνά.

Για τον παγκόσμιο διαγωνισμό της COM που θα διεξαχθεί το 2020 στην Πορτογαλία δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος με τις κατηγορίες των πτηνών τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε, μεταφρασμένες στα Ελληνικά, τις κατηγορίες D και E και τμήμα της κατηγορίας F.

Παγκόσμιος διαγωνισμός - έκθεση στο Matosinhos της Πορτογαλίας τον Ιανουάριο του 2020.

Έπειτα από σχετική ενημέρωση που λάβαμε από την Ομοσπονδία μας, σας ενημερώνουμε πως οι εκτροφείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 68ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας το 2020 οφείλουν έως τις 12 Δεκεμβρίου να ενημερώσουν τον σύλλογο μας. Το κόστος συμμετοχής ανά πτηνό ανέρχεται στο ποσό των 20€, 14€ η συμμετοχή και 6€ το κόστος μεταφοράς. Επισημαίνετε ότι ο κατάλογος ανά εκτροφέα είναι υποχρεωτικός και το κόστος του είναι 12€. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ημερομηνία παραλαβής των χρημάτων και για την ημερομηνία παραλαβής των πτηνών από τους συνοδούς της Ομοσπονδίας. Παρακαλώ για την πίστη τήρηση των χρόνων για την αποφυγή αποκλεισμού εκτροφέων που θέλουν να λάβουν μέρος.

Παρακάτω θα βρείτε:


Τις κατηγορίες – κλάσεις των πτηνών συντροφιάς.

Τον κανονισμό της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Την δήλωση συμμετοχής.

Επί πλέον εδώ μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό που αφορά την συμμετοχή
πτηνών συντροφιάς σε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση, μέσω της Ομοσπονδίας
και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων στον κανονισμό.


       Για να είναι δυνατή η παραγγελία δαχτυλιδιών μέσω της εφαρμογής της σελίδας μας το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδεθούμε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που μας έχει δοθεί από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αφού πραγματοποιήσουμε είσοδο μας εμφανίζεται το μενού Δαχτυλίδια, το επιλέγουμε και εμφανίζεται η εφαρμογή παραγγελίας. Επιλέγουμε το μέγεθος που επιθυμούμε να παραγγείλουμε, τον αύξοντα αριθμό του πρώτου δαχτυλιδιού και τέλος την ποσότητα που επιθυμούμε να παραγγείλουμε. Σε περίπτωση που επιθυμούμε περισσότερα από ένα μεγέθη επιλέγουμε προσθήκη γραμμής και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία μας πατάμε καταχώρηση.

Η συστηματική εκτροφή καναρινιών και γενικότερα οδικών πτηνών μας έχει φέρει αντιμέτωπους με προβλήματα που δεν υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι οι εκτροφείς που έχουν μεταφέρει την εκτροφή σε εσωτερικούς χώρους με αποτέλεσμα να χάνουμε το μεγαλύτερο δώρο όλων των ζωντανών οργανισμών τον Ήλιο.