Παγκόσμιος διαγωνισμός - έκθεση στο Matosinhos της Πορτογαλίας τον Ιανουάριο του 2020.

Έπειτα από σχετική ενημέρωση που λάβαμε από την Ομοσπονδία μας, σας ενημερώνουμε πως οι εκτροφείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 68ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας το 2020 οφείλουν έως τις 12 Δεκεμβρίου να ενημερώσουν τον σύλλογο μας. Το κόστος συμμετοχής ανά πτηνό ανέρχεται στο ποσό των 20€, 14€ η συμμετοχή και 6€ το κόστος μεταφοράς. Επισημαίνετε ότι ο κατάλογος ανά εκτροφέα είναι υποχρεωτικός και το κόστος του είναι 12€. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ημερομηνία παραλαβής των χρημάτων και για την ημερομηνία παραλαβής των πτηνών από τους συνοδούς της Ομοσπονδίας. Παρακαλώ για την πίστη τήρηση των χρόνων για την αποφυγή αποκλεισμού εκτροφέων που θέλουν να λάβουν μέρος.

Παρακάτω θα βρείτε:


Τις κατηγορίες – κλάσεις των πτηνών συντροφιάς.

Τον κανονισμό της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Την δήλωση συμμετοχής.

Επί πλέον εδώ μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό που αφορά την συμμετοχή
πτηνών συντροφιάς σε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση, μέσω της Ομοσπονδίας
και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων στον κανονισμό.