Τα δαχτυλίδια των καναρινιών και γενικότερα των πτηνών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα δαχτυλίδια ανοικτού τύπου και τα δαχτυλίδια κλειστού τύπου, και αποτελούν την ταυτότητα τους. Κάθε εκτροφέας που σέβεται τον εαυτό του είναι υποχρεωμένος στην τοποθέτηση δαχτυλιδιού κλειστού τύπου στα εκτρεφόμενα από αυτόν πτηνά.

Ως μέσω ταυτοποίησης, παρά το μικρό τους μέγεθος, μας παρέχουν αρκετές πληροφορίες όπως την χρονολογία, τον κωδικό του εκτροφέα, τον σύλλογο και την ομοσπονδία που ανήκει ο εκτροφέας. Πέραν αυτών μας λέει την διάμετρο του δαχτυλιδιού και τον αύξοντα αριθμό του πτηνού. Για παράδειγμα εάν ένα δαχτυλίδι αναγράφει: FPO LP1 E19 001, μας λέει πως η ομοσπονδία που ανήκει ο εκτροφέας μας (FPO), είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας, ο σύλλογος (LP), είναι η Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών Αχαΐας, και είναι ο εκτροφέας με τον αριθμό (1). Επικοινωνώντας  με τον σύλλογο μπορούμε να μάθουμε επιπλέον πληροφορίες για τον εκτροφέα. Τα υπόλοιπα στοιχεία όπως το (Ε) μας δηλώνουν την διάμετρο του δαχτυλιδιού, το 19 μας δείχνει το έτος και ο τελευταίος αριθμός μας δείχνει τον αύξοντα αριθμό του πτηνού. Το πρώτο που μπορούμε να δούμε από ένα δαχτυλίδι είναι το χρώμα του, κάθε χρώμα μας προσδιορίζει την χρονολογία. Τα χρώματα φαίνονται στον κάτωθι πίνακα: