Πρόεδρος - Φαλιέρης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος - Παπαπαύλου Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας - Βουλωμένος Αθανάσιος
Ταμίας - Κακαβάς Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Γραμματέας - Πετρουλής Παναγιώτης